Registrer for demo
7+14=
Meldingen er sent

Fra tid til annen blir vi rystet av svindelsaker som oppstår i forskjellige norske organisasjoner og foreninger. Foreningene kan blant annet rapportere et høyere antall medlemmer for å få mer offentlig støtte. Et eksempel på dette er saken som ble anlagt i november 2015 mot Oslos katolske bispedømme. Denne saken har nylig fått vedtak. Organisasjonen som ble tatt for å rapportere 50 000 flere medlemmer enn det faktiske antallet, må nå betale tilbake 40 millioner kroner, opplyser Aftenposten. Et annet eksempel på en stor sak er saken mot de 8 lederne og ansatte i SOS Rasisme organisasjonen, som ble tatt i å ha 5000 medlemmer mens de rapporterte at tallet var 30 tusen.

Når man kikker nærmere på disse sakene er det overraskende å se at så mange i ledelsen var involvert i å forfalske data. Dette viser oss hvor avhengig samfunnet er av å ha pålitelige ledere i foreninger for å unngå at skattepenger blir misbrukt.

På bakgrunn av informasjon fra Frivillighet Norge kan vi si følgende om generell rapportering:

  • Rapporterings frekvensen er forskjellig for hver enkelt forening. For eksempel «Du Kan Konkurransen» krever rapporter 2 ganger i året, mens «Tilskudd til frivillig Arbeid mot fattigdom» krever rapport en gang i året.
  • Fristen er også individuell for hver enkelt forening.
  • Beløpet på støtte varierer også mye. «Kulturmidlene» gir for eksempel støtte på mellom 25 000 og 200 000 kroner, mens maksimumsbeløpet for «Mangfold og inkludering» er 75 000 kroner.

Statlig støtte varierer for hver enkelt forening, men det er alles plikt å levere riktig tall. Dette gjøres enkelt og effektivt ved hjelp av et ordentlig medlemsregister. Foreningsledere bør ha en ansvarlig tilnærming til å håndtere medlems databasen. Det inkluderer permanent kontroll over kvaliteten på medlemmenes data og innebærer at det ikke skal være duplikater, mangler eller døde mennesker. Våre kunder har ikke problemer med datastyring og erfarer rapporteringen som en ganske enkel oppgave å utføre. Ta ansvar for riktig rapportering du også!

  • Demo av medlemsregister

    PÅ 10 MINUTTER
    Demo