Registrer for demo
6+12=
Meldingen er sent

Hvilke er de viktigste funksjonene til et medlemsregister i 2018?

Gjennomsnittlig forlater 10–30 prosent av medlemmene en organisasjon årlig. Kun medlemmet vet eksakt hvorfor det melder seg ut eller slutter å betale kontingent.

Det vi alle vet er at medlemsvolumet er viktig for både økonomi og aktivitetsnivå i en organisasjon. Alle de viktige funksjoene i medlemsregisteret bør derfor direkte eller indirekte sørge for at medlemsmassen ikke minker. Hvilke fokusområder bør være på agendaen det kommende året? Noen av stikkordene er personvern, kontingent, kommunikasjon, innovasjon og digitalisering. Disse fokusområdene bør også gjenspeiles i medlemsregisteret.

 

1. Personvern – GDPR og medlemsregister


Ny personvernlov blir operasjonell i juli 2018. Medlemmer skal ha innsikt i de data en organisasjon har lagret om dem og organisasjonen må innhente samtykke gjennom en personvernerklæring. Foreninger der medlemskapet i seg selv er sensitivt (pasientorganisasjoner, fagforeninger og politiske partier) bør være spesielt forsiktige.

Et medlemssystem bør ha funksjoner som sikrer at organisasjonen holder seg innenfor lovverket. Her er det som bør være på plass:

 • To-faktor innlogging, f.eks. BankID
 • Godkjennelse av Personvernerklæring ved registrering (med dato og tidsstempel)
 • Godkjennelse av Personvernerklæring ved logg inn (med dato og tidsstempel)
 • Rapporthistorikk (Hvem har tatt ut hvilken rapport når)
 • Oversikt på hvem som ikke har godkjent erklæring
 • Mulighet for å slette data
 • All data om medlemmet speiles ut til medlemmets Min side

 

2. Kontingentbetaling med Vipps Faktura


Antall medlemskap i organisasjoner og grupper i sosiale medier øker hele tiden, og selv om en person kan være medlem i mange organisasjoner, kan det alltid være konkurranse om hvilke medlemskap som skal betales. En av de største grunnene til medlemslekkasje er manglende betaling. Manglende betaling kommer av manglende opplevd verdi av medlemskapet ELLER at betalingsprosessen er for kronglete og tidkrevende. Betalingsprosessen er den delen det er lettest å gjøre noe med. Med moderne metoder som automatiserer og forenkler betalingen vil medlemslekkasjen reduseres.

Medlemsregisteret bør ha støtte for elektroniske betalingsmetoder. I 2018 er det rundt tre millioner nordmenn som har installert Vipps appen på mobiltelefonen. Derfor er Vipps Faktura en enkel og behagelig måte for medlemmet å betale på og som bør støttes av et moderne medlemsregister.

 

3. Kommunikasjon mellom medlemmene


I «Den store foreningsundersøkelsen 2017» ble det spurt om hva som var de viktigste medlemsfordelene. 61% svart «Å treffe andre medlemmer» og 70% svarte «Tilhørighet til en gruppe». Dersom medlemmer kan kommuniserer direkte med hverandre vil de selv være en del av medlemsproduktet og verdien av medlemskapet. For ledelsen i organisasjonen er det viktig å legge til rette for dette.

I et medlemssystem er det derfor en avgjørende funksjonalitet at medlemmene kan kommunisere med hverandre. I mange organisasjoner må dette kunne gjøres anonymt. Den mest bekvemmelige måten å kommunisere på vil være gjennom en mobil app som er en del av medlemsregisteret og som ivaretar anonymiteten.

 


4. Digitalisering og automatisering av prosesser i et medlemsregister


Alle organisasjoner må bruke sine ansattes arbeidtid på en effektiv måte. Det vil si at rutiner og oppgaver som kan digitaliseres bør digitaliseres. Ansattes arbeidstid bør være mest mulig fokusert på å skape verdier for medlemmene. Samtidig bør også medlemmene ha mulighet til å benytte medlemskapet på en digital måte 24 timer i døgnet.

Et medlemsregister har en sentral rolle i digitalisering og automatisering både for ansatte og medlemmer. Finn tidstyver og inneffektive prosesser i organisasjonen og kontroller at de kan fjernes gjennom smarte funksjoner medlemsregisteret.

 

Konklusjon


Medlemmer vil stadig stille høyrere krav til en organisasjon samtidig som det stadig dukker opp konkurrerende tjenester nasjonalt, internasjonalt og digitalt. Den mest effektive måten å øke verdien av et medlemskap er gjennom digitalisering.


Om du likte artikkelen, send gjerne en melding til

 

Choo i Skyen medlemsregister og fire 2018-funksjoner

Choo i Skyen inneholder alle de nevnte funksjonene som man bør ha i 2018. I videoen nedenfor forteller vi om noen av fordelene med Choo i Skyen.

 

Vil du vite mer? Vi gir deg gjerne en orientering om de mange mulighetene i Choo.

 

Kontakt meg om Choo

Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut

 

 • Demo av medlemsregister

  PÅ 10 MINUTTER
  Demo