Registrer for demo
13+12=
Meldingen er sent

Å tenke forretningsstrategi og å tenke design har nesten aldri vært på dagsordenen  sammen. Les om hvorfor UX-designeren skal være med fra dag 1 i produktutviklingen.

Inntil nå nylig befant de to temaene seg faktisk ikke engang i samme rom. Tidligere var det sånn at menn i dress samlet seg rundt styrebordet for å diskutere strategi. Og så snart de hadde besluttet noe, ropte de på designerne og sa: Sånn har vi tenkt å gjøre dette …

Men dette er i ferd med å endre seg, takket være glødende engasjement og oppfinnsomhet blant UX-designere (betrakt dem som nettets arkitekter) og andre med brennende interesse for design. Strategi som designfag har fått plass rundt styrebordet sammen med bedriftsledelsen, og har løftet frem UX som en forretningsfordel.

Bare tenk på det: Når vi i våre dager tenker på et selskap, tenker vi i virkeligheten på et produkt.

Når du kjøper forsikring på nettet, når du fyller på kredittkortet via en mobiltelefon-app, sjekker saldo på nettet, bestiller noens leilighet via AirBnB, drar frem smarttelefonen for å sjekke et selskap, eller når du bruker pc-en din – alle disse gjøremålene handler om å interagere med et selskaps produkter.

Vi lever i en verden hvor alt mulig skal kunne bestilles her og nå, og selskaper blomstrer når produktene deres er svar på menneskelige behov. Og hvis bedriftsledere ønsker at bedriftens forretningsstrategi skal være forankret i produktet, så må det også være forankret i UX. For å få bekreftet denne påstanden kan du ganske enkelt spørre deg selv om hvor mange ganger du har hatt en dårlig opplevelse med et selskaps nettside eller app, og hvilket inntrykk du sitter igjen med av et slikt selskap.

Så hvordan kan UX forme forretningsstrategien din?

strategiarbeidUX-designere har en annen forståelse av forretningsverdenen enn forretningsfolk har. Der folk i ledelsen ikke ser annet enn salgsvekst, ser en UX-designer bedre brukeropplevelse. Der folk i ledelsen ser økt tidsbruk på nettsiden, vil en designer lure på om ikke noen av interaksjonene kanskje kunne gli lettere. Der folk i ledelsen ser kunder, ser en UX-designer mennesker.

For at de skal kunne bidra til å utvikle forretningsstrategien, må UX-designere være talerør for brukeren. De er nødt til å gjøre motstand mot ideer som kan underminere designet til et produkt.

UX-designere er også nødt til å stille spørsmål av denne typen: Er denne strategien så uklar at den vil være umulig å utføre? Er den så komplisert at brukere vil avslutte uten å fullføre? Designerne må også spørre seg selv om beslutningene deres er tilpasset selskapets overordnete forretningsstrategi.

Presist formulerte spørsmål som dette fører til å utvikler en klippefast visjon. Og har man en klippefast visjon i tankene, er det lettere å utvikle et vinnerprodukt som vil sørge for økte inntekter.

Hva kan strategiutviklerne tilby UX-designerne?

De som har ansvar for strategiutformingen, gjør seg selv en tjeneste ved å involvere UX-designere allerede fra dag én i diskusjonene om forretningsutvikling. (Her kan det argumenteres for at administrerende direktør burde være designer – men vi kan la det ligge til en annen dag.)

Man bør enkelt kunne lese et selskaps forretningsstrategi bare ved å kaste et raskt blikk på hvilke valg det har tatt for sin design. Men det er ikke bestandig innlysende hvilke designvalg som må gjøres, selv om du er kjent med selskapets strategi. En UX-designer, derimot, vil ha en dypere forståelse av dette. Designen må endre seg i takt med at strategien endrer seg, og derfor bør det ligge sterke strategiske hensyn bak å endre på et design.

Fortsatt ikke overbevist? Det finnes nok av eksempler på mislykkede nettsidelanseringer som kan illustrere hvilket kaos manglende sammenheng mellom design og strategi kan forårsake. Forhåpentligvis vil publikums stadig økende forventninger til gode brukeropplevelser føre til stadig færre slike katastrofer i fremtiden.

Hvordan kan selskapet sikre tette relasjoner mellom UX og strategi?

Det første man må gjøre, er å trekke inn folk som kan brukeropplevelse. Det er faktisk ikke så enkelt som det lyder, for dyktige UX-utøvere er vanskelige å finne, og de aller fleste selskaper vil trenge mer enn en for å kunne håndtere alle sine behov.  Neste punkt er å integrere UX i alle relevante team. Bidraget fra dem vil være helt essensielt for å lykkes strategisk.

Etter hvert som UX blir mer involvert i alle avgjørelser omkring strategivalg, vil brukervennlighet gjennomsyre selskapskulturen grunnet dens helt spesielle forståelse av både strategi- og designersiden i forretningsdrift. Derfor bør et selskap oppmuntre en slik vekst, som vil gjøre det mulig for de ansatte å influere på strategien ved å tenke mennesket først. I siste instans vil dette øke bevisstheten rundt god brukeropplevelse i hele selskapet, det vil bedre integreringen av strategi og design, og bidra til at selskapet vokser og trives i dette nye bedrifts-økosystemet.

_____

Av Rob Barton, publisert 26.01.2015

  • Demo av medlemsregister

    PÅ 10 MINUTTER
    Demo