Registrer for demo
8+12=
Meldingen er sent

I Den Store Foreningsundersøkelsen 2016 spurte vi over 500 norske foreninger hvor ofte medlemmene deltar på medlemsmøter. Resultatene viser at nesten 57% av medlemmene ser hverandre fra en til fire ganger per år, 22% møtes en gang i måneden, og 21% møtes oftere. 

Spørsmål her er om dette er ofte nok? Hva er den optimale hyppigheten for medlemsmøter? Vi vil prøve å svare på dette nedenfor.

medlemsmøte

Desto oftere et medlem er med på møter jo større verdi får medlemskapet. Det er også med på å løfte organisasjonen og dens suksess. Optimal hyppighet på medlemsmøter avhenger av mange faktorer. Det er ikke sikkert at en gang i uken er riktig for alle, men dette er noen anbefalinger om varigheten av møte hyppighet: daglig - 20-30 min; ukentlig - 30-60 min; to ganger i uken - 45-90 min; månedlig - 2-3 timer; kvartalet - 1/2-1 dag; årlig - 1-2 dager.

Dette avhenger i tillegg av ulike faktorer som for eksempel:

 • om det haster og er viktig;
 • plassering. Møtested, enten det er fast eller ikke, eksternt eller praktisk, kan påvirke hyppigheten;
 • alternativer til møter (Slack, Skype, Facebook, WhatsApp, email et.). Hvis medlemmene trives med tekstbasert kommunikasjon, kan du sannsynligvis ha færre møter.

Den enkleste måten å sikre at dagens hyppighet er ok for medlemmene, er å spørre! Lag et enkelt spørreskjema, og send det via e-post til alle medlemmene. 

Du kan spørre om:

 • hvor ofte de foretrekker å møtes;
 • hvilke former for kommunikasjon de foretrekker;
 • optimal varighet av et møte;
 • optimal tid for møter (morgen / kveld).

Gjennomsnittlige møter kan varieres med felles trening, fester eller konferanser. Les våre anbefalinger hvordan du organiserer en vellykket konferanse her: Konferanser for foreningsmedlemmer: trender i 2017

Til slutt vil vi si at regelmessige møter og konferanser for medlemmer er en viktig mulighet for medlemmene til å komme sammen, møte nye venner, dele erfaringer, leksjoner og kunnskap om tilgjengelige ressurser.

 • Demo av medlemsregister

  PÅ 10 MINUTTER
  Demo