Registrer for demo
15+15=
Meldingen er sent

Vi har ingen standardpris siden hver leveranse er et unikt prosjekt basert på standard programvare. For å kunne være sikker på at Choo dekker deres behov, gjennomfører vi alltid en spesifikasjonsfase. Det er selvfølgelig mulig å hoppe av etter denne fasen, men det har faktisk aldri skjedd.

Passer Choo for min organisasjon?
Choo passer best for organisasjoner av en viss størrelse, nasjonale foreninger med et stort antall medlemmer og med egen administrasjon og ansatte.

Men ikke utelukkende. Fagorganisasjoner har skaffet seg Choo, Skatterevisorenes forening med bare 500 medlemmer og uten noen administrasjon har tatt i bruk Choo, og Grafill, med 1200 medlemmer, som arranger stipendutdeling, store konferanser, konkurranser og mer ved hjelp av Choo.

Fyll ut skjemaet for å motta prisantydning.

Må fylles ut
Må fylles ut
Angi et antall aktiviteter mellom 0 og 10 0000
Angi et antall lag mellom 0 og 10 000
Må fylles ut
Må fylles ut
Må fylles ut
  • Demo av medlemsregister

    PÅ 10 MINUTTER
    Demo