Registrer for demo
12+14=
Meldingen er sent

Denne høsten har vi jobbet mye med den siste versjonen av vårt medlemsregister, Choo i Skyen. Vi finsliper nå funksjonene.  I dette sammenheng har jeg blitt satt på å se igjennom fargene og fargebruken i systemet. Da dette er et nytt produkt vil vi at den skal ha en egen palett, men samtidig ikke skille seg alt for mye fra logoen og fargene vi har i dag.

Hvorfor
Så hvorfor vil vi endre logoen og fargebruken? Det vi har i dag fungerer men vi vil alltid bli bedre. Vi vil levere den absolutt beste brukeropplevelsen. For å komme dit og bli der må man forbedre seg. Man må lære av sine feil og aldri være helt fornøyd med seg selv. Det er min jobb som produktansvarlig for Choo å sørge for dette.

 

Farger og logo som skal oppdateres:

choo old logo

Fonter som brukes i Choo som skal oppdateres:
https://fonts.google.com/specimen/Quattrocento

Trender
Lenge har det vært trendy med minimalistisk design, enklere illustrasjoner og materialistisk design. Dette har gjort at mange designere har holdt seg til å bruke flere og klarere farger og fonter for å få et personlig preg på sitt design. Dette er noe vi har sett på når vi utviklet ny profil.


Brukeropplevelse
Når man skal endre fonter og farger i en applikasjon er det ikke bare viktig at de er pene og behagelige å se på. Det er minst like viktig (for meg til å med viktigere) at de skal fungere og gi en bedre brukeropplevelse. Derfor må man være nøye med:

1. Kontraster
Vis det ikke er nok kontraster mellom farger kan ulike områder bli vanskelig å utskille og tekst kan bli umulig å lese.

2. Fonters lesbarhet og raskhet
Viktig å velge en font som er enkel å lese og som ikke heller gjør applikasjonen tregere. Hvis man skal bruke en mer kreativ font anbefaler jeg å bare bruke dette på overskrifter og aldri i brødtekst (for å forenkle lesbarheten).

3. Smart fargebruk
Viktig at man bruker samme farge i hele applikasjonen for å få brukeren å føle at de befinner seg i samme applikasjon. Samtidig kan og skal man bruke farger for å gjøre det enklere å finne knapper og se statuser.

 

Nye logoer og farger:

choo new logo

Skrevet av: Emilie Lindqvist, produktsjef Choo i Skyen

Vil du vite mer om Choo i Skyen? - Kontakt oss

Item Tag

Choo i Skyen
  • Demo av medlemsregister

    PÅ 10 MINUTTER
    Demo