Registrer for demo
6+12=
Meldingen er sent

Problem
Venstres fire organisasjoner hadde ulike organisatoriske strukturer. Noen av enhetene har fylkeslag, lokallag og bylag i tillegg til tverrgående grupperinger som stortingsgruppe, fagutvalg og komiteer. Det gamle medlemssystemet var egenutviklet og hadde ikke funksjoner for Min side. Det var ikke webbasert og var basert på gammel teknologi. Det støttet kun de mest elementære funksjonene som et medlemssystem skulle dekke og var utilgjengelig for svært mange av brukergruppene i venstres organisasjon.

Resultat
Gjennom implementering av Choo har Venstre fått et enhetlig medlemssystem for alle fire organisasjonsenhetene. I tillegg støtter Choo behovene til Stortingsgruppe, fagutvalg og komiteene. Venstre har økt kvaliteten i medlemsdataene sine, benytter kurs og konferanse administrasjon, medlemsdialog, fakturering per epost og eFaktura og en rekke andre funksjoner som finnes i Choo.

Prosjektbeskrivelse

I spesifikasjonsfasen med Venstre var identifikasjon av brukergrupper og tilgangsrettigheter, samt strukturen på organisasjonen viktige faktorer for å utvikle og levere de tilleggsfunksjoner som var nødvendig for å tilfredsstille Venstres krav.

Venstre hadde også behov for at tilgangsstyringen fulgte vervene utover i organisasjonen. Denne funksjonen støttes i Choo ved at innrapporterte periodiske verv automatisk tilsvarende tilgangsrettigheter i Choo.
Venstre gjennomfører et stort antall aktiviteter og konferanser hver år og det var viktig å identifiseres om det var spesielle særbehov knyttet til dette som måtte utvikles.

Rapportene som kunne hentes ut av Choo sikret at de kunne få aggregert informasjon om økonomi og medlemsutvikling i realtid. For en politiske org gir dette en trygget for at de til enhver tid opererer iht. Norsk lov. Venstre har en forretningsmodell som krever at medlemssystemet tilbakebetalter til lokallag og fylkeslag samt konterer overbetaling iht. Norske lover og forskrifter.

Deler i leveransen
 • Medlemsregister
 • Partiorganisasjonsstruktur med parallelle organissasjoner og lokal- og fylkeslag
 • Avanserte brukerrettigheter i fire organisasjoner og i mange nivåer
 • Fakturering av kontingent og kurs
 • Faktura på e-post, papir og eFaktura
 • OCR/KID og reskontro med overbetalt som status
 • Betalingsstatus per år offentlig innrapportering
 • Rapporter for tilbakebetaling til lokal- og fylkeslag
 • Kurs og konferanse
 • Kursinvitasjoner på epost og web
 • Tilpassede påmeldingsskjemaer for hver aktivitet
 • Min side
 • Fakturaoversikt, kurspåmelding og redigering av egen kontaktinformasjon, interesser og kompetanser

"Vi har valgt Choo fordi systemet innehar en unik brukervennlighet for medlemmer og administrasjon. I tillegg har Choo den nødvendige fleksibiliteten for å tilpasse seg vår struktur og våre funksjonskrav. "

Politisk parti - Venstre Thomas Havro Hansen Kommunikasjonsrådgiver i Venstre
 • Demo av medlemsregister

  PÅ 10 MINUTTER
  Demo