Registrer for demo
11+6=
Meldingen er sent

Problem

Akademikerforbundet har en kompleks og stor organisasjon med hovedstyre, regionsapparat og lokallag og en rekke rådgivende utvalg. Virksomheten strekker seg fra enkel medlemsoppfølging til kompleks fakturering/økonomifunksjon, kurs og konferanser og organisering av forhandlinger med arbeidsgivere.

Akademikerforbundet hadde et tungrodd system som ikke støttet deres brede forretningsbehov.  Brukervennligheten på systemet var lav og oppgaver som månedlig fakturering var vanskelig å gjennomføre uten støtte av omfattende manualer. I tillegg var det nødvending med dyre dedikerte servere for å drifte systemet.

Resultat

I Choo har Akademikerforbundet fått et system som støtter deres prosesser og rutiner slik som fagorganisasjoner jobber. Månedsfakturering av kontingent har blitt enkelt. Fakturaer blir sendt som avtalegiro, epostvedlegg, papir eller trekklister til arbeidsgivere. Reskontroarbeidet basert på tilbakemeldinger fra arbeidsgivere gjøres raskere og sikrere. Min side har fått flere funksjoner som gir verdi for medlemmer og tillitsvalgte samtidig som det sparer tid for administrasjonen.

Gjennom investering i Choo har forbundet fått et moderne og effektivt verktøy som støtter deres forretningsprosesser som arbeidstakerforening.

Prosjektbeskrivelse

Gjennom en spesifikasjonsfase analyserte vi forretningsprosessene til Akademikerforbundet. På bakgrunn av analysen beskrev vi hvilke tilleggsfunksjoner som måtte utvikles til Choo samt gjorde en vurdering av ROI (return on investment).

I prosjektet utviklet vi et sett med tilleggsfunksjoner til Choo som støttet de særbehovene som Akademikerforbundet hadde. Vi gjorde en opprydning og konvertering av den gamle databasen til en moderne Choo-teknologi. Deretter implementerte vi Choo med tilleggskomponenter og migrerte alle data inn i den nye medlemsplattformen.

Etter produksjonssetting gjennomførte vi en kvalitetssikringsprosess der vi identifiserte alle småfeil og implementeringsutfordringer og løste de fortløpende.

Deler i leveransen
 • Medlemsregister
 • Fagforeningsstruktur med medlemmer koblet til arbeidsgiver og arbeidssteder
 • Permisjonshåndtering
 • Egne brukergrupper for tillitsvalgte og regionale ledere
 • Fakturering av kontingent og forsikring
 • Faktura på Autogiro, e-post og papir
 • Lønnstrekk for medlemmer. Eksport av endringslister til arbeidsgiverne
 • KID/OCR og reskontro
 • Kurs og konferanse
 • Kursinvitasjoner på epost og web
 • Tilpassede påmeldingsskjemaer for hver aktivitet
 • Min side
 • Medlemmer oppdaterer egen kontaktinformasjon
 • Medlemmer endrer eget arbeidssted
 • Kurspåmelding som senere vises som historikk
 • Ekstra rettigheter for medlemmer med verv

"Med implementering av Choo har vi oppnådd en betydelig effektivisering av arbeidsprosessene våre. Vi har fått mer kapasitet og et bedre system for oppfølging av våre medlemmer og tillitsvalgte samt andre oppgaver vi utfører som arbeidstakerorganisasjon."

Fagforening - Akademikerforbundet Alfred Sørbø Forbundsleder
 • Demo av medlemsregister

  PÅ 10 MINUTTER
  Demo