Registrer for demo
5+14=
Meldingen er sent
Kundestudie Choo kurs- og konferansesystem hos Quality Norway

Kundestudie Choo kurs- og konferansesystem hos Quality Norway

Quality Norway gjennomfører over 150 kurs i året. Hele prosessen fra kunderelasjonshåndtering, invitasjon, kursgjennomføring til fakturering foregår i kurssystemet Choo.

Fagforening - Akademikerforbundet

Fagforening - Akademikerforbundet

Akademikerforbundet er en fagorganisasjon i Unio som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. For medlemskap kreves minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning. Akademikerforbundet hjelper medlemmene med lønns- og arbeidsvilkår og økonomisk og sosial trygghet. Organisasjonen arbeider for å sikre fri forhandlingsrett, stryke utdanning, kunnskap og forskning i arbeidsliv og samfunn. De arbeider strukturert mot alle former for diskriminering i arbeidslivet samt å sikre Norsk velferd med fokus på medbestemmelse, kompetanse, høyteknologi og internasjonalt samarbeid.

Politisk parti - Venstre

Politisk parti - Venstre

Venstre er landets eldste partiorganisasjon. Partiet har gjennom sin historie gjennomført flere demokratiske reformer som parlamentarismen, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Merkesaker for Venstre på 2000-tallet har vært skolepolitikk, sosialpolitikk, miljøvern og småbedrifters vilkår.

Venstres består av de fire organisasjonene Venstre, Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Liberale studenter. I tillegg driver Venstre et studie og opplysningsforbund.

  • Demo av medlemsregister

    PÅ 10 MINUTTER
    Demo