Registrer for demo
Meldingen er sent
Fagforening - Akademikerforbundet

Fagforening - Akademikerforbundet

Akademikerforbundet er en fagorganisasjon i Unio som er landets nest største hovedorganisasjon på arbeidstakersiden. For medlemskap kreves minimum tre års universitets- eller høyskoleutdanning. Akademikerforbundet hjelper medlemmene med lønns- og arbeidsvilkår og økonomisk og sosial trygghet. Organisasjonen arbeider for å sikre fri forhandlingsrett, stryke utdanning, kunnskap og forskning i arbeidsliv og samfunn. De arbeider strukturert mot alle former for diskriminering i arbeidslivet samt å sikre Norsk velferd med fokus på medbestemmelse, kompetanse, høyteknologi og internasjonalt samarbeid.

Politisk parti - Venstre

Politisk parti - Venstre

Venstre er landets eldste partiorganisasjon. Partiet har gjennom sin historie gjennomført flere demokratiske reformer som parlamentarismen, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Merkesaker for Venstre på 2000-tallet har vært skolepolitikk, sosialpolitikk, miljøvern og småbedrifters vilkår.

Venstres består av de fire organisasjonene Venstre, Unge Venstre, Norges Venstrekvinnelag og Liberale studenter. I tillegg driver Venstre et studie og opplysningsforbund.

Interesseorganisasjon - Grafill

Interesseorganisasjon - Grafill

Grafill er en interesseorganisasjon for alle som arbeider, eller er utdanner seg, innen visuell kommunikasjon. Interesseorganisasjonen har ca. 1 300 medlemmer innen områdene grafisk design, illustrasjon, animasjonsdesign, tegneserieskaping og interaktiv design.

Grafill arrangerer en stor årlig konferanse som heter Visuelt der det holdes foredrag og deles ut priser. Organisasjonen deler også ut prisen Årets Vakreste Bøker og har ansvaret for utdeling av en rekke stipender.

Kundestudie av Choo kurs- og konferansesystem hos TFS

Kundestudie av Choo kurs- og konferansesystem hos TFS

Tekniske foreningers servicekontor gjennomfører over 150 kurs i året. Hele prosessen fra kunderelasjonshåndtering, invitasjon, kursgjennomføring til fakturering foregår i kurssystemet Choo.