Registrer for demo
5+12=
Meldingen er sent
Choo i Skyen er et markedets mest moderne verktøy for medlemsadministrasjon. Medlemssystemet er bygget for organisasjoner og foreninger som ønsker en profesjonell og effektiv håndtering av komplekse og enkle arbeidsoppgaver.

Choo i Skyen er også et viktig verktøy for å etterleve personvernlovgivningen/GDPR. Choo blir ditt viktigste verktøy for å utvikle din organisasjon, håndtere medlemmene profesjonelt og øke medlemsmassen.
Medlemsforvaltning Medlemsforvaltning

Medlemsforvaltning

Medlemsforvaltning Medlemsforvaltning Medlemsforvaltning Medlemsforvaltning

I Choo i Skyen gjøres medlemsforvaltning raskt og effektivt. Choo har en grunnarkitektur som gjør at den støtter medlemsforvaltning i ulike vertikale eller horisontale organisasjonsstrukturer.

Medlemmer kan søkes frem med enkle søk, filtreringer eller forhåndsdefinerte filtre. Flere medlemskort kan være åpne og redigeres samtidig. Ved utfylling av medlemsinformasjon gir Choo veiledning og gjør løpende validering om informasjonen som fylles er i riktig format. Lister og rapporter kan enkelt trekkes ut i ulike formater med få klikk.

«Choo har gjort arbeidsdagen min mye bedre. Når jeg søker opp et medlem, får jeg all relevant informasjon ett sted, og jeg kan effektivt utføre alle oppgaver knyttet til medlemmet.», Økonomi- og administrasjonssjef i Grafill, Vigdis Skogli

 • Dashboard
  Dashboard

  Et praktisk dashbord gir en medlemsstatus akkurat nå. Dashbordet gir ledere og administrasjon statistikk om medlemmer og aktiviteter i organisasjonen.

 • Enkelt å endre data
  Enkelt å endre data

  Medlemskortet er oversiktlig og enkelt å bruke. Choo veileder brukeren så riktig type informasjon blir registrert i riktig felt gjennom løpende validering.

 • Filtrere
  Filtrere

  Med Choo kan medlemsforvaltning gjøres raskt og effektivt. Medlemmer kan søkes frem med enkle søk, filtreringer og forhåndsdefinerte filtre. Flere medlemskort kan åpnes og redigeres samtidig.

Nøkkelfunksjoner

 • Søk mens du skriver
 • Filtersøk
 • Lagre filtreringer
 • Effektive arbeidsrutiner
 • Finn medlemmer med et klikk
 • Brukervennlig rapportgenerator
 • Dashboard med statistikk
 • Sorterbare medlemslister
 • Båndmenyer
Strukturering av medlemmer Strukturering av medlemmer

Strukturering av medlemmer

Strukturering av medlemmer Strukturering av medlemmer Strukturering av medlemmer Strukturering av medlemmer

I Choo i Skyen Personer kan grupperes i mange samtidige hierarkiske strukturer. Dette kan være arbeidssted, faggrupper eller lokallag. Hver av disse grupperingene kan deles inn i flere nivåer, som for eksempel:
Konsern >Divisjon> Bedrift > Avdeling.
Personer i ulike nivåer i hierarkiene kan tildeles skrive og leserettigheter.

 • Medlemmer registrert per arbeidsgiver og arbeidsplass
  Medlemmer registrert per arbeidsgiver og arbeidsplass

  For fagforeninger og mange interesseorganisasjoner vil det være hensiktsmessig å registrere medlemmene per arbeidsgiver og arbeidsplass. Alternativet er å registrere medlemmene per fylkeslag og lokallag. I Choo er det et eget arbeidsgiverregister og arbeidsplassregister med tillitsvalgte og lokale ledere.

 • Roller og rettigheter
  Roller og rettigheter

  Rettigheter i Choo tildeles avhengig av roller som brukeren har i systemet. Dette er roller som kan tidsfastsettes slik at rettighetene trekkes tilbake etter en gitt periode.

  I Choo defineres brukergrupper for administrasjon, regionale og lokale ledere, tillitsvalgte, likemenn, styremedlemmer, gruppemedlemmer og ordinære medlemmer.

Nøkkelfunksjoner

 • Lokallagsregiser
 • Fylkesregister
 • Arbeidsgiverregister
 • Arbeidsstedsregister
 • Tidsstyrte roller og verv
 • Medlemstyper
 • Medlemsgrupper
 • Tidsstyrte rettigheter
 • Medlem i flere organisasjoner
Kurs og konferanse Kurs og konferanse

Kurs og konferanse

Kurs og konferanse Kurs og konferanse Kurs og konferanse Kurs og konferanse

Kurs og konferanse forenkler arbeidet med å arrangere kurs, konferanser, møter og aktiviteter. Med denne delen av Choo utformes invitasjoner, gjøres utvalg av personer som skal inviteres, sendes invitasjoner ut og administreres påmeldinger. Dialog og bekreftelser kan velges å være helautomatiske. Etter arrangementet beholdes historikk for både organisasjonen og for deltakerne.

Forskningslab-artikkel om Choo som fullverdig påmeldingssystem.

 • Deltakerliste
  Deltakerliste

  Deltakerene kommer til syne for kursadministrator etter som medlemmene melder seg på arrangementet. Før, under og etter arrangementet kan kursadministrator oppdatere medlemmene med relevant informasjon.

 • Påmelding fra webportal og Min side
  Påmelding fra webportal og Min side

  Medlemmer og kunder kan melde seg på arrangementer fra webportalen og Min side. Arrangementer kan prises med ulike priser for medlemmer og kunder. Ulike arrangementer kan ha egne felter for hvert arrangement.

  Kurs og konferanse kan også kobles med vårt billettbestillingssystem.

 • Registrering av kurs og konferanser
  Registrering av kurs og konferanser

  Kurs og konferanser registreres enkelt på ett sted. Hver aktivitet kan stilles inn med parametre for å automatisere prosessene for påmeldinger og betalinger.

Nøkkelfunksjoner

 • Planlegging
 • Invitasjon
 • Utsending
 • Påminnelse
 • Registrering av oppmøte
 • Oppfølging
 • Historikk på Min side
 • Kortbetaling av kurs
 • Tilpassede felter per kurs
Kontingent og faktura Kontingent og faktura

Kontingent og faktura

Kontingent og faktura Kontingent og faktura Kontingent og faktura Kontingent og faktura

Kontingent og faktura forenkler oppgavene med fakturering av abonnementer, kontingenter og kurs. Utsending gjøres gjennom Multikanal som har en rekke kanaler. Choo i Skyen gjøre gruppefaktureringer på en brukervennlig måte. I tillegg håndteres enkeltfaktureringer, krediteringer og reskontro. Kanalene som støttes er Vipps Faktura, eFaktura, kredittkort, papir med print og porto-tjeneste, epost eller lønnstrekk. Multikanal jobber også med nye betalingskanaler fra Facebook, Google og Apple. Medlemmer kan også ha ulike periodiseringer abonnementer og medlemskap.

 • Fakturering og reskontro
  Fakturering og reskontro

  Fakturering og reskontro kan utføres for alle medlemmer eller ett enkelt medlem. I Choo faktureres kontingent, abonnementer, kurs, konferanser og produkter. Reskontro følges opp med KID/OCR, og betalingsoppfordringer gjøres manuelt eller automatisk per e-post, SMS og papir.

 • Fakturerings- og betalingsmåter
  Fakturerings- og betalingsmåter

  Choo i Skyen benytter markedslederen Multikanal for utsending av fakturaer. Multikanal har en rekke distribusjonskanaler for fakturaer som sikrer at mottaker får fakturaen på den meste hensiktsmessige måten. Fakturaer sendes som Vipps Faktura, eFaktura, e-post med PDF-vedlegg og papir med print og porto-tjeneste. For fagorganisasjoner benyttes ofte også trekklister til arbeidsgivere.

   

 • Produktregister
  Produktregister

  I Choo registreres ulike kontingenter, medlemsforsikringer og produkter. Alle produktene kan registreres med konto, kostnadssted og medlemstype. Ved batch-fakturering genereres kontingenter for ulike medlemsskap med ulike priser. Medlemmene kan bli fakturert med ulike intervaller og en faktura kan inneholde flere produktlinjer.

Nøkkelfunksjoner

 • Kontingentfakturering
 • Abonnementsfakturering
 • Arrangementsfakturering
 • Forsikringsfakturering
 • Massefakturering
 • Enkeltfakturering
 • Lønnstrekk
 • Reskontro
 • Alle betalingsmetoder
Min side Min side

Min side

Min side Min side Min side Min side

Min side tilbyr nærhet og dialog med medlemmene, noe som medfører bedre medlemsservice og gir administrasjonen færre oppgaver. I denne portal-delen av Choo logger medlemmene seg inn med autentisering i Choo, Facebook, Microsoft eller Google. Medlemmene kan endre informasjon om seg selv, melde seg på arrangementer, lese meldinger fra organisasjonen og se fakturaer. Min side i Choo kan leveres med samme design som organisasjonen allerede har.

 • Logg inn til Min side
  Logg inn til Min side

  Min side har innloggingsfunksjon der medlemmer lett kan logge seg in. Medlemmer som har glemt passordet, kan bruke "glemt passord"-funksjonen og lett lage seg et nytt passord.

  Min side kan sette opp slik at medlemmer kan logge inn med autentisering fra Facebook, Google og Microsoft.

 • Nye medlemmer registrerer seg selv i Choo
  Nye medlemmer registrerer seg selv i Choo

  Min side inneholder et elektronisk innmeldingsskjema der nye medlemmer lett kan registrere seg. Ved nye innmeldinger varsles medlemsadministrator som kan se medlemmet direkte i Choo og  godkjenne innmeldingen.

 • Verdi for medlemmet
  Verdi for medlemmet

  Min side skal gi medlemmene en reell verdi samtidig som medlemmene selv skal som at medlemmene selv skal administrere sitt medlemskap. I Min side kan det være kurspåmelding, kurshistorikk produktbestillinger, egen profil, interesser, CV, forum, donering, gamification, fakturaer, osv.

  I hver levering blir Min side spesielt designet og tilpasset organisasjonen.

Nøkkelfunksjoner

 • Innmeldingsskjema rett i Choo
 • Glemt passordfunksjon
 • Selvbetjent oppdatering
 • Påmelding til kurs og konferanse
 • Ekstratilganger for nøkkelpersoner
 • Innboks
 • Fakturahistorikk
 • Gamification
 • Donasjon og verving
Webportal Webportal

Webportal

Webportal Webportal Webportal Webportal

Med Webportal som en del av Choo blir krysspublisering og informasjonsdeling en enkel oppgave. Ofte er Webportal det første kontaktpunktet med oganisasjonen for kommende og eksisterende medlemmer. Webportal integrert med Choo har ingen designbegrensinger og følger de siste normene innen webdesign som responsivt web design, animasjoner uten Flash og riktig utforming for søkemotoroptimalisering.

 • Responsive web design
  Responsive web design

  Webportalene til Choo er responsive. Det vil si at de fungerer like fint på mobile enheter som på PC. Choo og webportalen fungerer sammen med brukertilganger og krysspubliseringer samtidig som webportalen er et selvstendig nettsted uten begrensinger.

  I våre webprosjekter inkluderer vi de siste trendene inne webdesign. Spør oss om de siste webtrendene!

 • Wordpress eller Joomla
  Wordpress eller Joomla

  Både Wordpress og Joomla er et prisbelønt webpubliseringssystem (CMS ) som gjør deg i stand til å bygge både enkle og komplekse nettsteder. Dersom du ønsker et brukervennlig system for webpublisering, med mulighet til å legge til ferdige funksjoner og komponenter, så passer Wordpress eller Joomla.

  Choo i Skyen er bygget på en teknologi som gjør integrasjon mellom systemene er enkelt.

Nøkkelfunksjoner

 • Siste webtrender
 • Designprosess
 • Tilpasset mobile enheter
 • Prisvinnende publiseringssystem
 • Integrert
 • Enkelt å publisere
Bli kjent med Choo nå!
14+7=
Meldingen er sent
 • Trenger du mer informasjon
  om denne funksjonen?
  Kontakte oss!
 • +47 920 55 411
 • Demo av medlemsregister

  PÅ 10 MINUTTER
  Demo